Proiecte

proiecte

...detalii

Implică-te!

doneaza

...detalii

Să ne cunoaştem!

contact

...detalii

Rezultatele Studiului național in domeniul violenței domestice

Studiul național pentru identificarea nevoii de instruire a practicienilor din domeniul violenței domestice

 

 

 1. Argument desfășurare studiu

 

În perioada februarie – aprilie 2017, Asociația Catharsis a desfășurat, în cadrul proiectului Erasmus + DVCI Domestic Violence Coordinating Intervention,   studiul național pentru identificarea nevoii de instruire a practicienilor din domeniul violenței domestice.

Studiul a făcut parte din procesul de consultare a membrilor comunității locale, în vederea îmbunătățirii serviciilor acordate victimelor violenței împotriva femeilor și fetelor și a constat în completarea on line, dar și în cadrul întâlnirilor de lucru desfășurate în cadrul proiectului, a unui chestionar de 35 itemi. Chestionarul poate fi regăsit integral la link-ul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezPa5OuJazWD0PvEn9V4aDAX-PRYmID-_7U09Y5ZszFJi_3A/viewform?c=0&w=1

Chestionarul a fost adresat specialiștilor care, prin natura profesiei, lucrează sau pot lucra cu victime ale violenței împotriva femeilor și fetelor.

 

Realizarea studiului urmărește, de asemenea, fundamentarea cursului în domeniul violenței domestice, respectiv elaborarea curiculei de curs pentru pregătirea specialiștilor în domeniul asistenței și consilierii victimelor violenței domestice; elaborarea manualului de predare a cursului Consilier în violență domestică; elaborarea designului de curs și a materialelor de formare; elaborarea suportului vizual de predare (powerpoint, interviuri, secvențe din înregistrări video și audio etc.

 

            Opinia practicienilor va reprezenta un punct de referință major pentru:

 • definirea şi elaborarea modulelor tematice ale manualului de predare,
 • realizarea unui suport vizual pentru predare,
 • elaborarea materialelor de formare, materiale ce  vor conține cel puțin 5 metode de prezentare de tipul: prezentări sau prezentări interactive; lucrul în echipă, în grupe mici şi individual; Joc de rol; aplicaţii practice; studiu de caz; simulare / scenarii practice; proiecte individuale şi de grup; discuţia de grup facilitată; plan de acţiune; brainstorming; simulări filmate; vizionare simulări şi feedback.

 

 

 

 

 

 1. Analiza cantitativă
  1. Caracteristici demografice ale eșantionului

Chestionarul a fost completat de 360 persoane, cu vârste cuprinse între 23 și 65 ani, media de vârstă a respondenților fiind de 42 ani. Majoritatea respondenților (315) au fost femei. Redăm în graficul de mai jos distribuția funcție de sex a respondenților.

 

Graficul nr. 1. Distribuția respondenților funcție de sex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În ceea ce privește profilul studiilor, respondenții sunt în proporție de 99% absolvenți de studii superioare și au profesii diverse, așa cum reiese și din tabelul de mai jos:

 

Tabelul nr. 1 Distribuția respondenților funcție de profesie

Psihologi

Cadre didactice

Asistenți sociali

Medici

Polițiști

Sociolog

Altele*

207

82

35

7

7

3

19

 

* Din profesiile cuprinse în secțiunea Altele, menționăm: consilier probațiune, logoped, masterand, magistrat, coordonator programe, manager de proiect, redactor media, traducător.

 

 

Participanții la studiu sunt din 31 de județe ale României, respectiv din 34 de localități, majoritatea din mediul urban (88,2%)  și 11,8 % din mediul rural.

Figura  nr. 1. Distribuția demografică a respondenţilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În ceea ce privește experiența profesională a participanților la studiu, redăm în graficul  următor distribuția vechimii în muncă.

 

 

Graficul nr. 2. Distribuția respondenților funcție de vechimea în muncă

 

 1. Analiza răspunsurilor la itemii chestionarului
  1. Secțiunea 1 a chestionarului (date de identificare, dificultăți de a participa la curs și soluții propuse)

Dificultăți privind participarea la curs

Așa cum reiese și din graficul de mai jos, mai mult de jumătate dintre respondenți au apreciat că nu vor întâmpina dificultăți în a participa la instruirea de 6 zile.

Graficul nr. 3.

 

Sugestiile oferite de participanții la studiu, în vederea diminuării riscului de a nu participa la curs, le redăm în graficul și în tabelul de mai jos.

Graficul nr. 4

Tabelul nr. 2. Alte sugestii privind facilitarea participării la curs

Alte sugestii

Număr respondenți

Instruirea să fie organizată în județul/ localitatea de reședință

6

Instruirea să nu fie organizată în județul/ localitatea de reședință

4

Instruirea să se desfășoare în 6 zile consecutive

3

Instruirea să se desfășoare în timpul săptămânii

2

Instruirea să se desfășoare în timpul programului de lucru, ca sarcină de lucru

1

Instruirea să fie anunțată în timp util

1

 

 1. Secțiunea 2 a chestionarului: Tematica cursului

În cadrul chestionarului au fost repartizați conturării tematicii cursului un număr de  15 itemi, cu răspunsuri scala Lickert în 5 trepte. Din datele colectate, s-a constatat că respondenții dețin cele mai multe informații în legătură cu impactul violenței domestice asupra copiilor și tinerilor (77% declară că au cunoștințe bune și foarte bune în acest domeniu), iar cele mai puține informații le dețin cu privire la situația națională referitoare la VIFF (doar 10,5% declară că dețin cunoștințe bune și foarte bune).

Redăm în cele ce urmează analiza răspunsurilor, funcție de nivelul de cunoștințe aproximat de respondenți.

Tema 1. ”Dinamica violenței domestice dintre parteneri și legislația relevantă actualizată în domeniu”

Așa cum reiese din Graficul nr. 5, se constată că 71,6% dintre respondenți apreciază că nu au cunoștințe sau au cunoștințe sumare cu privire la dinamica violenței domestice dintre parteneri și a legislației în domeniu, în timp ce dor 3,6% apreciază ca fiind foarte bun nivelul cunoștințelor în acest domeniu.

Graficul nr. 5

 

Tema 2. Impactul violenței domestice asupra copiilor și tinerilor

Din prelucrarea răspunsurilor respondenților, se constată că este tema cea mai cunoscută de participanții la studiu. Redăm în Graficul nr. 6 răspunsurile participanților.

Graficul nr. 6

 Tema 3. Alte forme de violență domestică cum este căsătoria forțată (aranjată de părinți pentru copii)

Graficul nr. 7

 

Tema 4. Alte forme de violență domestică cum este mutilarea genitală a fetelor și femeilor

Graficul nr. 8

Tema 5. Alte forme ale violenței bazată pe gen, cum este sclavia modernă, traficul de ființe umane și prostituția

Graficul nr. 9

 

Tema 6. Alte forme de violență bazată pe gen cum este așa numita „violență bazată pe onoare”

Graficul nr. 10

Tema 7. Violența între membrii adulți ai familiei sau abuzul în familie

Graficul nr. 11

 

Tema 8. Egalitatea de gen și modul în care este interconectată cu violența împotriva femeilor

Graficul nr. 12

Tema 9. Bune practici folosite în intervenția timpurie în cazul violenței domestice

Graficul nr. 13

Tema 10. Bune practici în reacția la violența domestică, referitor la autorii acesteia

Graficul nr. 14

Tema 11. Bune practici referitoare la punerea în aplicare a serviciile adresate femeilor și fetelor victime ale violenței domestice

Graficul nr. 15

Tema 12. Bune practici referitoare la dezvoltarea și implementarea serviciilor de urgență adresate femeilor și fetelor victime ale violenței domestice

Graficul nr. 16

Tema 13. Aspecte legate de egalitate și diversitate

Graficul nr. 17

Tema 14. Interconexiunea dintre diversele tipuri de discriminare pe care femeile le pot experimenta și cum se pot regăsi în dezvoltarea politicilor și în furnizarea de servicii specifice

Graficul nr. 18

Tema 15. Situația națională referitoare la VIFF (legislație, servicii etc.), inclusiv cercetări de actualitate și cele mai bune practici

Graficul nr. 19

 

 

Pornind de la analiza răspunsurilor redată mai sus, am realizat și o ierarhie a celor mai puțin cunoscute teme de către specialiști, ierarhie pe care o redăm în cele ce urmează.

 

Tabelul nr. 3. Ierarhizarea temelor cursului funcție de nivelul cunoștințelor respondenților

 

 

 •  

Număr răspunsuri Nu am cunoștințe, respectiv Am cunoștințe sumare

Poziție în ierarhia celor mai puțin cunoscute teme

Situația națională referitoare la VIFF (legislație, servicii etc.), inclusiv cercetări de actualitate și cele mai bune practici

 

 1.  
 2.  

 

 1.  

Alte forme de violență domestică cum este mutilarea genitală a fetelor și femeilor

 

 1.  
 2.  
 1.  

Alte forme de violență bazată pe gen cum este așa numita „violență bazată pe onoare”

 

 1.  
 2.  
 1.  

Bune practici folosite în intervenția timpurie în cazul violenței domestice

 1.  
 2.  
 1.  

Interconexiunea dintre diversele tipuri de discriminare pe care femeile le pot experimenta și cum se pot regăsi în dezvoltarea politicilor și în furnizarea de servicii specifice

 1.  
 2.  
 1.  

Bune practici în reacția la violența domestică, referitor la autorii acesteia

 1.  
 2.  
 1.  

Bune practici referitoare la dezvoltarea și implementarea serviciilor de urgență adresate femeilor și fetelor victime ale violenței domestice

 1.  
 2.  
 1.  

Bune practici referitoare la punerea în aplicare a serviciile adresate femeilor și fetelor victime ale violenței domestice

 1.  
 2.  
 1.  

”Dinamica violenței domestice dintre parteneri și legislația relevantă actualizată în domeniu

 1.  
 2.  
 1.  

Alte forme de violență domestică cum este căsătoria forțată (aranjată de părinți pentru copii)

 1.  
 2.  
 1.  

Alte forme ale violenței bazată pe gen, cum este sclavia modernă, traficul de ființe umane și prostituția

 1.  
 2.  
 1.  

Egalitatea de gen și modul în care este interconectată cu violența împotriva femeilor

 1.  
 2.  
 1.  

Aspecte legate de egalitate și diversitate

 1.  
 2.  
 1.  

Violența între membrii adulți ai familiei sau abuzul în familie

 1.  
 2.  
 1.  

Impactul violenței domestice asupra copiilor și tinerilor

 1.  
 2.  
 1.  

 

 1. SECȚIUNEA 3 A CHESTIONARULUI – încrederea în capacitatea de a realiza sau contribui la realizarea de acțiuni/demersuri

Competențe  1 Inițierea de structuri parteneriale eficiente (atât legislativ, cât și practic)

Graficul nr. 20

Competențe  2 Construirea unei rețele eficiente între organizațiile cheie implicate

Graficul nr. 21

 

 

Competențe 3 Dezvoltarea unui model logic de schimbare/îmbunătățire a structurilor curente VIFF și monitorizarea eficientă a performanței

Graficul nr. 22

 

 

 

Competențe 4 Crearea și livrarea cursurilor pe tema violenței domestice

Graficul nr. 23

Competențe 5 Crearea și livrarea cursurilor pe tema egalității de gen și alte forme de violența împotriva femeilor și fetelor

Graficul nr. 24

Competențe 6 Îmbunătățirea comunicării între partenerii cheie din domeniul VIFF

Graficul nr. 25

 

Competențe 7 Dezvoltarea de strategii de luptă împotriva VIFF care reflectă datele recente, cele mai bune practici și nevoile locale

Graficul nr. 26

 

Competențe 8 Culegerea de date care pot sta la baza elaborării de strategii eficiente pentru prevenirea și combaterea VIFF

Graficul nr. 27

 

Competențe 9 Dezvoltarea politicilor și a protocoalelor care sprijină răspunsul comunității, asigură distribuirea sistematică a informației și metode globale de răspuns împotriva VIFF

Graficul nr. 28

 

 

Competențe 10 Înființarea unei instituții pentru monitorizarea politicilor și protocoalelor, precum și revizuirea periodică a acestora, inclusiv prin mărirea schemei de personal competent

Graficul nr. 29

Competențe  11 Înființarea unui Panou de Evaluare a Crimelor Domestice (Structura specifică Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei)

Graficul nr. 30

 

Competențe 12 Oferirea de servicii eficiente și de calitate victimelor VIFF, cu posibilitatea acestora de a identifica și de a semnala orice deficiență a acestor servicii

Graficul nr. 31

 

Competențe 13 Înțelegerea coerenței dintre strategiile locale și strategia națională în domeniul prevenirii și combaterii VIFF

Graficul nr. 32

Competențe 14 Scrierea și obținerea proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru domeniul VIFF

Graficul nr. 33

 

Competențe 15 Construirea sustenabilității prin instruiri periodice, informări cazuistice, grupuri de support

Graficul nr. 34

Competențe 16 Centrarea dezvoltării politicilor și livrării serviciilor pe nevoile concrete ale victimelor din comunitate

Graficul nr. 35

 

Tabelul nr. 4. Încrederea participanților în competențele proprii

 

Competențe

Număr/ % răspunsuri Am încredere medie, respectiv Am încredere foarte mare

Poziție în ierarhia celor mai creditate competențe

Crearea și livrarea cursurilor pe tema violenței domestice

299

(83,05%)

1

 Crearea și livrarea cursurilor pe tema egalității de gen și alte forme de violența împotriva femeilor și fetelor

272

(75,55%)

2

Oferirea de servicii eficiente și de calitate victimelor VIFF, cu posibilitatea acestora de a identifica și de a semnala orice deficiență a acestor servicii

267

(74,16%)

3

Construirea sustenabilității prin instruiri periodice, informări cazuistice, grupuri de suport

254

(70,55%)

4

Dezvoltarea de strategii de luptă împotriva VIFF care reflectă datele recente, cele mai bune practici și nevoile locale

246

(68,33%)

5

Îmbunătățirea comunicării între partenerii cheie din domeniul VIFF

243

(67,5%)

6

  Dezvoltarea unui model logic de schimbare/îmbunătățire a structurilor curente VIFF și monitorizarea eficientă a performanței

238

(66,11%)

7

Construirea unei rețele eficiente între organizațiile cheie implicate

237

(65,83%)

8

Înțelegerea coerenței dintre strategiile locale și strategia națională în domeniul prevenirii și combaterii VIFF

237

(65,83%)

8

Culegerea de date care pot sta la baza elaborării de strategii eficiente pentru prevenirea și combaterea VIFF

232

(64,44%)

9

Centrarea dezvoltării politicilor și livrării serviciilor pe nevoile concrete ale victimelor din comunitate

231

(64,16%)

10

Inițierea de structuri parteneriale eficiente (atât legislativ, cât și practic)

226

(62,77%)

11

Dezvoltarea politicilor și a protocoalelor care sprijină răspunsul comunității, asigură distribuirea sistematică a informației și metode globale de răspuns împotriva VIFF

215

(59,72%)

12

Scrierea și obținerea proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru domeniul VIFF]

206

(57,22%)

13

Înființarea unei instituții pentru monitorizarea politicilor și protocoalelor, precum și revizuirea periodică a acestora, inclusiv prin mărirea schemei de personal competent

194

(53,88%)

14

 Înființarea unui Panou de Evaluare a Crimelor Domestice (Structura specifică Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei

177

(49,66%)

15

 

 
Parteneri
apfr midocar asoc joy colegiu oscar asoc apaca por plaza plaza