Proiecte

proiecte

...detalii

Implică-te!

doneaza

...detalii

Să ne cunoaştem!

contact

...detalii

VIOLENȚA DOMESTICĂ – COORDONAREA INTERVENȚIEI STRATEGICE (DVCI)

VIOLENȚA DOMESTICĂ – COORDONAREA INTERVENȚIEI STRATEGICE (DVCI)

      București, 24 Noiembrie 2016

      Asociația CATHARSIS implementează, în calitate de partener, Proiectul Violența Domestică – Coordonarea Intervenției Strategice (DVCI) finanțat prin Programul Erasmus+. Proiectul se derulează în perioada noiembrie 2016 - noiembrie 2018, fiind coordonat de Royal Borough of Kensington and Chelsea din Marea Britanie și beneficiază de contribuția unui consorțiu de organizații non-guvernamentale și autorități locale din Uniunea Europeană reprezentat de Standing Together Against Domestic Violence (Marea Britanie), Dimitra Education & Consulting S.A. (Grecia) și Region de Murcia (Spania).

      Proiectul DVCI are ca obiectiv principal creșterea nivelului de expertiză al profesioniștilor responsabili pentru conducerea și coordonarea răspunsului la violența domestică și a altor forme de violență împotriva femeilor și fetelor. Proiectul DVCI urmează să dezvolte, testeze și implementeze module de educație vocațională și formare continuă, inovative și bazate pe experiență practică, pentru a susține coordonarea strategică în domeniul combaterii violenței domestice.

      Violența împotriva femeilor și fetelor este o încălcare sistematică și pe scară largă a drepturilor omului și este o problemă cu care se confruntă fiecare societate, la nivel global. Aceste manifestări afectează grav eforturile de a construi pacea, dezvoltarea durabilă și egalitatea de gen. Este o problemă multidimensională care are legături și impact asupra altor realități sociale, inclusiv sărăcia, șomajul, infracționalitatea juvenilă, abuzul asupra copiilor, sănătatea și dependențele de substanțe licite sau ilicite.

      În prezent, în Uniunea Europeană, există o mare varietate în descrierea posturilor și a competențelor profesioniștilor implicați în coordonarea eforturilor de combaterea a violenței domestice, neexistând planuri comune de instruire în acest domeniu. Proiectul DVCI își propune să studieze și să propună soluții pentru îmbunătățirea coerenței privind formarea profesională, prin următoarele activități:

  1. Schimb de bune practici și dezvoltarea unei propuneri de curriculum și competențe de bază la nivelul Uniunii Europene pentru poziția de coordonator strategic în domeniul combaterii violenței domestice, cu implicarea actorilor relevanți;
  2. Adaptarea unor curricula naționale pentru formularea și implementarea unui răspuns comunitar coordonat privind problematica violenței domestice în Marea Britanie, Grecia, România și Spania;
  3. Testarea și acreditarea unor module de educație vocațională și formare continuă, inovative și bazate pe practică, pentru 160 de profesioniști implicați în coordonarea prevenirii și combaterii violenței domestice în context național (45 în Marea Britanie, România și Grecia, 25 în Spania);
  4. Creșterea conștientizării cu privire la nevoia de îmbunătățire a competențelor profesionale ale specialiștilor implicați în coordonarea prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel local, național și al Uniunii Europene și promovarea unui curriculum european comun pentru îmbunătățirea serviciilor adresate victimelor violenței domestice și a violenței împotriva femeilor și fetelor.

      Invităm toți partenerii, colaboratorii, voluntarii și prietenii Asociației CATHARSIS să fie alături de noi în cadrul noului proiect, informații privind participarea la atelierele de lucru și sesiunile de formare urmând a fi disponibile pe pagina noastră web www.asociatiacatharsis.ro și pe pagina Facebook CATHARSIS  https://ro-ro.facebook.com/asociatia.catharsis.7/ .

Descarcă rezultatele Studiulului național pentru identificarea nevoii de instruire a practicienilor din domeniul violenței domestice AICI.

      Detalii suplimentare pot fi obținute la e-mail catharsis.office@gmail.comcontact@asociatiacatharsis.ro.

 
Parteneri
apfr midocar asoc joy colegiu oscar asoc apaca por plaza plaza