10 credite CPR: Codependența, 25-26 mai 2024
logo-img

Shopping cart

Subtotal:

$78.00

Politica de confidențialitate

Asociația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale și Educaționale CATHARSIS, având sediul social în B-dul Dacia 103, etaj 1, apt. 3, sector 2, București, cod de înregistrare fiscală 32395960, vă informează, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”), cu privire la activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale, ca urmare a înscrierii pe website-urile www.asociatiacatharsis.ro și/sau www.magazin.asociatiacatharsis.ro, în vederea participării la cursurile disponibile în programă.

Astfel, asociația va prelucra doar datele personale colectate de la dumneavoastră, în calitate de Operator de date personale (“Operatorul”).

Pentru orice solicitări privind datele dumneavoastră personale sau pentru exercitarea oricăror drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail cursuri@asociatiacatharsis.ro sau la adresa sediului social menționată mai sus. Vă vom răspunde în cel mai scurt timp posibil.

1. Categorii de date personale prelucrate

Operatorul va colecta și prelucra următoarele date personale ale dumneavoastră, în calitate de Cursant, prin intermediul Formularelor de înscriere dedicate fiecărui curs sau a Magazinului online:

1.1 PENTRU ÎNSCRIEREA LA CURS

1.1.1 Cursuri acreditate CPR și CNASR

- Nume, prenume, număr de telefon, adresă e-mail, adresa pentru livrarea suportului de curs, profesie, loc de muncă, cod personal RUP, date facturare: CNP (persoane fizice), CIF (persoane juridice);

1.1.2 Cursuri acreditate ME

- Nume, inițiala tatălui, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, CNP, denumirea unității de invătământ, localitate/sector și județ unitate de învăţământ, funcția, specialitatea, date facturare: CNP (persoane fizice), CIF (persoane juridice), adresa pentru livrarea suportului de curs;

1.1.3 Cursuri acreditate ME și MMSS

- Nume, prenume, număr de telefon, adresă e-mail, adresa pentru livrarea suportului de curs, profesie, loc de muncă, date facturare: CNP (persoane fizice), CIF (persoane juridice);

1.1.4 Supervizare și intervizare

- Nume, prenume, număr de telefon, adresă e-mail, studii superioare universitare (Facultatea, număr ani), master (Facultatea, număr de ani) sau daca este in derulare, profesie, cod parafă, loc de muncă, date facturare: CNP (persoane fizice), CIF (persoane juridice);

1.2 PENTRU URMAREA CURSULUI ȘI ELIBERAREA DIPLOMELOR/CERTIFICATELOR/ATESTATELOR CU CREDITE PROFESIONALE, în conformitate cu metodologia de desfășurare a formării profesionale și de eliberare a creditelor profesionale transmisă de către instituția care a acreditat cursul

1.2.1 Cursuri acreditate CPR și CNASR

- Se va solicita, dacă este necesar, copia atestatului de liberă practică;

1.1.2 Cursuri acreditate ME

- Se solicită și se urcă de către Cursanți, pe platforma Google Classroom dedicată seriei de curs, următoarele acte: contract de studii, cerere de înscriere, copie carte identitate, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie (dacă s-a schimbat numele), copie diplomă licență, adeverință de la locul de muncă, dovada achitării cursului;

1.1.3 Cursuri acreditate ME și MMSS

- Se solicită și transmite de către Cursanți, via e-mail: contract de studii, copie carte identitate, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie (dacă s-a schimbat numele), copie diplomă licență, dovada achitării cursului;

1.1.4 Supervizare și intervizare

- Se solicită și transmite de către supervizați, via e-mail: contract de supervizare/intervizare, cerere de înscriere, copia atestatului de liberă practică în psihologie clinică/psihologie aplicată în domeniul securității naționale, copie carte identitate, copie diplomă licență, copie diplomă master, CIF-ul cabinetului;

Operatorul are obligația de păstrare a documentelor cu date personale ale cursanților timp de maxim 5 ani, în arhiva sa (copii acte personale, proiecte realizate, certificate/diplome/atestate etc.).

2. Scopurile și temeiul legal al prelucrării datelor personale

Operatorul va prelucra datele dumneavoastră personale:

- în scopul furnizării serviciilor sale, respectiv pentru ca dvs. Să puteți participa la cursurile disponibile în programă și de a obține, după caz, un certificat/diplomă/atestat cu credite profesionale;

- în scopul procesării plăților, în baza temeiului legal al încheierii și executării contractului cu persoana vizată;

- în scopul administrării relației cu cursanții, în baza temeiului legal al încheierii și executării contractului cu persoana vizată;

- în scopul soluționării cererilor, sesizărilor, plângerilor sau acțiunilor pe care le aveți în legătură cu prelucrarea de date personale de către Operator, în baza temeiului legal al încheierii și executării contractului cu persoana vizată sau în baza obligației legale sau în baza interesului legitim al Operatorului de a-și apăra drepturile și interesele;

- în scopul asigurării protecției juridice a Operatorului și apărării drepturilor și libertăților acestuia, în baza interesului legitim al Operatorului de a-și apăra drepturile și interesele;

- în scopul îndeplinirii obligațiilor legale ale Operatorului, în baza obligațiilor legale care incumbă Operatorului.

3. Destinatarii datelor personale

Operatorul va putea transmite datele personale către autorități publice, dacă există o solicitare a acestora, pentru soluționarea unor plângeri, reclamații etc. sau consultanți ai Operatorului (e.g. avocați), strict cât este necesar.

Operatorul nu va transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Uniunii Europene.

4. Perioada de stocare a datelor personale

Operatorul va păstra datele dumneavoastră personale strict pe durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care aceste date au fost colectate și strict în măsura în care există un temei legal pentru acea prelucrare de date. Durata maxima de stocare este de 5 ani de la incetarea oricarei relatii contractuale cu persoana ale carei date sunt stocate. În cazul oricăror sesizări, plângeri etc. pe care le efectuați în legătură cu activitatea de prelucrare a datelor personale, Operatorul va prelucra datele dumneavoastră personale până la finalizarea definitivă a conflictului.

Imediat după expirarea perioadei de stocare, datele dumneavoastră vor fi șterse sau distruse în siguranță. În orice caz, datele dumneavoastră nu vor fi păstrate într-o formă care să permită identificarea dumneavoastră mai mult decât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate.

5. Drepturile persoanei vizate

Dreptul de acces: prin care puteți obține o confirmare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către Operator și dreptul de a obține acces la datele prelucrate.

Dreptul de rectificare: prin care se poate obține corectarea datelor personale inexacte.

Dreptul de ștergere: prin care se poate obține stergerea datelor personale, în anumite cazuri.

Dreptul de restricționare a prelucrării: prin care se poate restricționa utilizarea datelor cu caracter personal, până la rezolvarea unei alte solicitări din partea dumneavoastră.

Dreptul de opoziție: prin care vă puteți opune la prelucrarea datelor cu caracter personal, conform legii.

Dreptul la portabilitate: prin care se pot obține datele cu caracter personal pe care le deține Operatorul cu privire la dumneavoastră într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat sau prin care se pot transmite aceste date unui alt operator de date.

Dreptul de a depune o plângere la A.N.S.P.D.C.P., cu sediul în București, Sectorul 1, Bld. Gheorghe Magheru 28-39, 010336, România.

Vă rugăm să aveți în vedere că drepturile de mai sus nu sunt absolute, ci trebuie exercitate în condițiile legii, Operatorul dându-le curs cu respectarea prevederilor aplicabile.